Communicatie naar werknemers van Total

We moeten vandaag nog afstappen van fossiele brandstoffen, de overgang naar hernieuwbare energie versnellen en collectief ons energieverbruik verminderen. Hierbij moeten we ons vooral richten op de grootste vervuilers. En er zijn ook massale overheidsinvesteringen nodig in infrastructuur voor openbaar vervoer, isolatie van gebouwen en hernieuwbare energie.

Maar deze overgang kan niet plaatsvinden zonder de werknemers in de sector van de fossiele brandstoffen en zonder de vakbonden. TotalEnergies weet al tientallen jaren dat haar activiteiten het klimaat om zeep helpen. Maar ze doet er niet veel aan. De wens om de overgang van de sector zo lang mogelijk uit te stellen en het streven naar winst op korte termijn gaat ten koste van de werknemers en hun werkzekerheid. Daarom eisen wij grootschalige industriƫle omschakelplannen met gegarandeerde inkomsten voor de werknemers, die nieuwe jobs in een koolstofarme economie mogelijk maken. Dit is alleen mogelijk met de actieve deelname van werknemers en vakbonden in de betrokken sector. Zij hebben niet alleen de technische kennis, maar ook de capaciteit om een echte tegenmacht tegen deze multinationals op te bouwen.

Code Rood zal de strijd van werknemers en vakbonden steunen. Wij roepen alle werknemers op zich te mobiliseren tegen het fatale beleid van TotalEnergies en de dialoog met klimaatactivisten te versterken. Wij geloven dat een leefbare en hoopvolle toekomst voor iedereen mogelijk is door samen te werken!