Onze eisen

In het licht van de klimaat- en sociale crisis streeft de Code Rood naar maatschappelijke en systemische veranderingen. De klimaatcrisis is nu al volop voelbaar. De tijd van uitstellen is voorbij! Dit zijn onze belangrijkste eisen:

WEG VAN FOSSIELE ENERGIE

Voor een leefbare toekomst is een vermindering van het globale energieverbruik en een snelle transitie naar hernieuwbare energie nodig.

BETAALBARE ENERGIE VOOR IEDEREEN

Energiearmoede is onaanvaardbaar. Betaalbare energie is een basisrecht voor iedereen. Tegelijkertijd moet het buitensporig energieverbruik van grote verbruikers sterk worden ingeperkt.

GEEN NIEUWE FOSSIELE PROJECTEN 

Geen nieuwe klimaatbommen meer, zoals pijpleidingen doorheen Oost-Afrika of noordpoolgebied, of andere onnodige, vervuilende en destructieve projecten.

GOEDE JOBS IN EEN KOOLSTOFVRIJE ECONOMIE 

Om tot een rechtvaardige transitie te komen, moet er een echt omscholingsplan komen voor werknemers in vervuilende industrieën, op weg naar een circulaire en koolstofvrije economie. Vakbonden en werknemers moeten nauw worden betrokken bij het uitrollen van deze rechtvaardige transitie.

ERKEN DE HISTORISCHE VERANTWOORDELIJKHEID EN GARANDEER HERSTELBETALINGEN

Onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen veroorzaakt conflicten, schendingen van de mensenrechten en houdt het (neo)kolonialisme meein stand. Wij moeten de historische verantwoordelijkheid van multinationals en westerse landen (in het globale noorden) erkennen en afstappen van de (neo)koloniale logica. De schade die aan gemeenschappen is toegebracht, moet worden hersteld.

BELAST GROTE VERVUILERS EN GROTE VERMOGENS 

Om deze transitie te financieren, is geld nodig. Hoog tijd voor zij die de grootste verantwoordelijkheid dragen – de meest vermogenden en de grote vervuilers – om hun rechtvaardig deel te betalen en de rijkdom beter te verdelen. De vele premies en subsidies aan grote vervuilers moeten ook verdwijnen.

ISOLEER ONZE HUIZEN EN GEBOUWEN

Dit verlaagt de energiekost en de uitstoot van broeikasgassen, en schept veel nieuwe banen. Er is nood aan massale investeringen, met prioriteit voor de renovatie van huizen met de slechtste energielabels en die van mensen in een precaire situatie. Het recht op een fatsoenlijke, betaalbare en goed onderhouden woning moet gegarandeerd zijn voor iedereen. Sociale huisvesting is hierin cruciaal.

BETER EN BETAALBAAR OPENBAAR VERVOER

Investeer massaal in openbaar vervoer en fiets- en voetgangersinfrastructuur om die betaalbaar (of zelfs gratis), duurzaam en bereikbaar voor iedereen te maken. En zorg voor minder autoverkeer door reclame voor auto’s te bannen en door salariswagens niet langer te subsidiëren.