Over ons

De afgelopen jaren zijn burgers overal ter wereld massaal de straat op gekomen om een ambitieus en rechtvaardig klimaat- en sociaal beleid te eisen. Vooruitgang is amper voelbaar en diepgaande, systemische verandering is nog lang niet bereikt. Ondertussen ontspoort het klimaat letterlijk voor onze ogen en verslechteren de leefomstandigheden van steeds meer mensen wereldwijd.

Historisch gezien hebben massale acties van burgerlijke ongehoorzaamheid vaak positieve invloed gehad op grote veranderingen. Mensen kozen ervoor zich te verzetten en de wet te overtreden om samen vastberaden verandering te eisen. Dat is precies wat code rood wilt bereiken. Laten we het tijdperk van het fossiele brandstofkapitalisme afsluiten en samen een duurzame en sociaal rechtvaardige toekomst bouwen. And we need you!

“Door opzettelijk de wet te overtreden, maken we deel uit van een lange geschiedenis van sociale strijd. Waar legitiem verzet van burgers staat tegenover de macht van bedrijven die winst voor aandeelhouders boven mens en natuur stellen.”

Consensus Code Rood Actie

Hier inschrijven

Waarom?

Extreem weer, overstromingen, bodemerosie, stijgende brandstof- en energierekeningen en stijgende prijzen voor eerste levensbehoeften. Onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen eist op zijn minst zijn tol. Olie, gas en steenkool zijn rechtstreeks betrokken bij mensenrechtenschendingen in het Zuiden en voeden talrijke conflicten en oorlogen over de hele wereld. De klimaat-, energie-, sociale en economische crisis drijft de werkende en middenklasse tot armoede. De meest kwetsbaren worden nog armer door enorme energierekeningen. Ondertussen maken grote fossiele bedrijven enorme winsten. Deze multinationals zijn hoofdrolspelers in de geschiedenis van de huidige klimaatcrisis. Deze geschiedenis is er een van landroof, vervolging en kolonialisme. Jarenlang hebben ze gewerkt om onze samenlevingen te beïnvloeden met hun giftige groene propaganda en vriendjeskapitalisme. Hun klimaatvernietigende acties worden door onze politici zelfs beloond met financiële bonussen en diverse subsidies. De werknemers in deze sector, die voor hun inkomen afhankelijk zijn van hun baan, worden in het ongewisse gelaten over hun toekomst. De tijd dringt en de uitdaging is enorm, maar een leefbare toekomst is nog steeds mogelijk. Daar vechten wij voor. Voor een samenleving waarin de grote vervuilers verantwoordelijk worden gehouden voor hun daden, waarin iedereen eerlijke toegang heeft tot energie en waarin burgers en werknemers worden gesteund om af te stappen van fossiele brandstoffen. Een samenleving die vertrouwt op hernieuwbare energie, vervuiling bestrijdt, ons onafhankelijk maakt van dubieuze regimes en zorgt voor meer vrede. Een samenleving waarin de klimaattransitie niet plaatsvindt op de rug van de arbeidersklasse. Een samenleving met een betere verdeling van de welvaart, grondrechten voor iedereen, een lagere energierekening, een betere kwaliteit van leven en een goede toekomst voor onze kinderen. Wij willen deze toekomst terug in eigen handen nemen, samen met jullie!

Wie is Code Rood?

Code Rood is een beweging voor burgerlijke ongehoorzaamheidsacties opgericht door activisten en gesteund door verschillende organisaties en actiegroepen.