Over ons

De afgelopen jaren zijn burgers overal ter wereld massaal de straat op gekomen om een ambitieus en rechtvaardig klimaat- en sociaal beleid te eisen. Vooruitgang is amper voelbaar en diepgaande, systemische verandering is nog lang niet bereikt. Ondertussen ontspoort het klimaat letterlijk voor onze ogen en verslechteren de leefomstandigheden van steeds meer mensen weredwijd.

Historisch gezien hebben massale acties van burgerlijke ongehoorzaamheid vaak positieve invloed gehad op grote veranderingen. Mensen kozen ervoor zich te verzetten en de wet te overtreden om samen vastberaden verandering te eisen. Dat is precies wat code rood wilt bereiken. Laten we het tijdperk van het fossiele brandstofkapitalisme afsluiten en samen een duurzame en sociaal rechtvaardige toekomst bouwen. And we need you!

“Door opzettelijk de wet te overtreden, maken we deel uit van een lange geschiedenis van sociale strijd. Waar legitiem verzet van burgers staat tegenover de macht van bedrijven die winst voor aandeelhouders boven mens en natuur stellen.”

Consensus Code Rood Actie

Code Rood – een coalitie van bezorgde burgers, ngo’s en actiegroepen – wil samen met jou in actie komen!

Op 8 en 9 oktober zullen honderden mensen samen een belangrijke site van TotalEnergies blokkeren. Doe mee met deze levensveranderende actie!

Waarom ?

Extreem weer, overstromingen, bedreigde en reeds vernielde landbouwgronden, stijgende brandstof- en energierekeningen en stijgende prijzen voor eerste levensbehoeften. Onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen eist op zijn zachtst gezegd zijn tol. Olie, gas en steenkool zijn rechtstreeks betrokken bij schendingen van de mensenrechten in het Zuiden en voeden talrijke conflicten en oorlogen in de wereld.

De klimaat-, energie-, sociale en economische crisis drijft de werkende en middenklasse verder de armoede in. Intussen maken grote fossiele bedrijven zoals TotalEnergies enorme winsten, terwijl de meest kwetsbaren zichzelf dieper in de armoede moeten steken om hun energierekeningen te betalen. Deze multinationals zijn belangrijke spelers in de geschiedenis van de huidige klimaatcrisis. Deze geschiedenis is er een van landroof, vervolging en kolonialisme. Jarenlang hebben zij zich ingezet om onze samenlevingen te beïnvloeden met hun gifgroene propaganda. Hun klimaatvernietigende acties worden zelfs beloond door onze politici door middel van financiële bonussen en diverse kortingen. De werknemers in deze sector, die voor hun inkomen afhankelijk zijn van hun baan, worden in het ongewisse gelaten over hun toekomst.

De tijd dringt en de uitdaging is enorm, maar een leefbare toekomst is nog steeds mogelijk. Dat is waar we voor vechten. Voor een samenleving waarin de grote vervuilers verantwoordelijk worden gehouden voor hun daden, waarin iedereen eerlijke toegang heeft tot energie en waarin burgers en werknemers worden ondersteund bij het afstappen van fossiele brandstoffen. Een samenleving die steunt op hernieuwbare energie, die vervuiling tegengaat, ons onafhankelijk maakt van dubieuze regimes en voor meer vrede zorgt. Een samenleving waar de klimaattransitie niet op kap van de werkende middenklasse wordt gemaakt en met kansen op betaald werk voor iedereen. Een samenleving met een betere verdeling van de rijkdom, grondrechten voor iedereen, lagere energierekeningen, een betere levenskwaliteit en een goede toekomst voor onze kinderen.

#StopTotal – Waarom TotalEnergies?

De eerste grote mobilisatie van Code Rood viseert olie- en gasgigant TotalEnergies. Waarom?

Met de derde grootste raffinaderij in Europa en het grootste netwerk van tankstations in België weet deze fossiele reus miljardenwinsten te boeken. Ondanks de harde realiteit van de klimaatcrisis en de wetenschappelijke consensus over de oorzaken ervan, blijft TotalEnergies blindelings investeren in de ontginning en het op de markt brengen van fossiele brandstoffen.

TotalEnergies is veel meer dan een symbool. Hun bedrijfsgeschiedenis is direct verbonden met het (neo)kolonialisme, het stelen van natuurlijke en persoonlijke rijkdommen, het verspreiden van desinformatie (o.a. greenwashing) en met projecten die verwoestend zijn voor milieu en klimaat.

Grote vervuilers als TotalEnergies bepalen al te lang onze toekomst. Door ons samen te engageren, kunnen we hier met z’n allen een einde aan maken.

Klimaatcrimineel

50 jaar geleden, nog voor het Meadows rapport in 1972, wist Total het. Total wist heel goed dat hun activiteiten een onleefbare wereld zouden creëren. Een wereld waarin de opwarming van 1-1,5°C enkele decennia later gegarandeerd zou zijn. Dat is de wereld waarin we ons nu bevinden.

En toch, als men de vele reclameboodschappen zou geloven, zou men denken dat TotalEnergies zich volluit inzet voor het klimaat en voor hernieuwbare energie. In werkelijkheid investeert het bedrijf nog steeds zwaar in fossiele brandstoffen. Fossiele brandstoffen zijn nog steeds goed voor 90% van de activiteiten van het bedrijf en 75% van zijn investeringen. Het nieuwe klimaatplan van TotalEnergies is volledig in strijd met de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs noch in lijn met de aanbevelingen van het Internationaal Energieagentschap.

TotalEnergies ontneemt niet alleen de jonge en toekomstige generaties een leefbare toekomst. Het houdt ook huishoudens en KMO’s gegijzeld in een op fossiele brandstoffen gebaseerd systeem met stijgende energie- en brandstofprijzen. Waarom? Simpel: Winst. De Franse multinational kende vorig jaar, mede dankzij die hoge prijzen, zelf een economisch recordjaar met niet minder dan 13,5 miljard euro winst.

Cynisch genoeg ontvangen veel van de grote vervuilers bovenop deze gigantische winsten ook nog eens heel veel belastinggeld. Zo ontvangt de zware industrie in Vlaanderen tot een miljard euro per jaar aan compensaties, vrijstellingen en subsidies zonder zelfs maar een behoorlijk klimaatplan voor te leggen. Bovendien moet iemand betalen voor al die kortingen aan de industrie. Huishoudens en KMO’s betalen een onevenredig deel van de kosten van het energiebeleid via hun energierekeningen. De grote vervuilers betalen weinig of niets.

Neokolonialisme en mensenrechten

“Als we kijken naar de geschiedenis van Total, dan zien we de medeplichtigheid van staten die een bedrijf hebben toegestaan (…) om Afrika te koloniseren voor exploitatie, om samen te werken met officieel racistische politieke regimes, om dictators en politieke vertegenwoordigers te corrumperen, om gebieden te veroveren door middel van militaire interventies, om activa te verplaatsen naar belastingparadijzen en infrastructuur naar vrijhandelszones, om oligarchische regimes onder druk te zetten en hun bevolking diep in de schulden te steken, om uitgestrekte gebieden zodanig te vervuilen dat de volksgezondheid in gevaar komt, om politieke regimes die in theorie soeverein zijn te onderwerpen, om bevolkingen tot slaaf te maken of om overlegprocessen te sturen (…)”

Uittreksel uit het boek “Wat is TOTAL de som van?” (Alain Deneault)

De ontginning van fossiele brandstoffen blijft een bron van mensenrechtenschendingen in de hele wereld, waarbij vaak een logica van koloniale uitbuiting in stand wordt gehouden.

Het EACOP-project in Oeganda en Tanzania bijvoorbeeld wil meer dan 400 putten boren en een oliereservoir van meer dan een miljard vaten exploiteren. En dat in een gebied met een uitzonderlijke biodiversiteit waar meer dan 100.000 mensen onteigend moeten worden voor de aanleg van ’s werelds grootste verwarmde pijpleiding (1.500 km). Dat is het antwoord van TotalEnergies op de sociale en ecologische crisis! Lokale gemeenschappen, mensenrechten- en milieuactivisten doen er alles aan om zich tegen de pijpleiding te verzetten. Maar zij worden steeds meer onder druk gezet en bedreigd omdat ze zich uitspreken tegen de commerciële en politieke belangen achter EACOP. Mensenrechten nemen toe, evenals de repressie en intimidatie van journalisten.

Fossiele brandstoffen zijn ook vaak nauw verbonden met oorlogen en conflicten. In de context van de bloedige invasie van Poetin in Oekraïne blijft TotalEnergies bijvoorbeeld vasthouden aan zijn fossiele activa in Rusland. Daarmee voedt het bedrijf de oorlogskas van Poetin en loopt het het risico medeplichtig te worden aan oorlogsmisdaden.

Propaganda

TotalEnergies werd meer dan 50 jaar geleden door zijn eigen deskundigen gewaarschuwd voor het mogelijke verband tussen de productie van fossiele brandstoffen en de opwarming van de aarde. Toch is TotalEnergies volop blijven inzetten op fossiele brandstoffen. Bovendien hebben alle fossiele multinationals zwaar geïnvesteerd in propaganda en lobbyen om het klimaatprobleem van de publieke en politieke agenda te houden. Zo ontnamen ze ons kostbare decennia om de klimaatcrisis aan te pakken.

In het begin was klimaatontkenning de meest effectieve tactiek van de fossiele industrie. Tot de ernst van de klimaatcrisis niet langer kon worden ontkend. Dan schakelden ze over op meer gesofisticeerde, maar even vuile, vertragende en afleidende tactieken om olie en gas te blijven oppompen. De rebranding campagne van Total naar TotalEnergies is een goed voorbeeld. Die probeert het bedrijf te profileren als een pionier van de energietransitie, terwijl het in werkelijkheid vooral doorgaat met zijn klimaatschadelijke acore-business.

Sociaal en klimaat: dezelfde strijd

De energiefactuur explodeert en de prijs aan de pomp ook. De inflatie is al 9%. Twee miljoen mensen in België kunnen rekenen op het sociaal tarief. Voor de anderen kan de jaarlijkse energiefactuur ondertussen oplopen tot maar liefst 2.500 à 3.500 euro. Maar niet iedereen zit in hetzelfde schuitje. Er zijn zelfs enkele grote winnaars in deze crisis. De grote winnaars zijn de grote fossiele bedrijven,. Dankzij de oorlog in Oekraïne en de sterke stijging van de energieprijzen (die al in 2021 begon), boeken zij recordwinsten en sluizen die door naar aandeelhouders. Het geval van TotalEnergies is exemplarisch: de olie- en gasmaatschappij heeft in 2021 een winst van 13,6 miljard euro geboekt, een stijging met meer dan 40% ten opzichte van 2019.

Eén crisis is de rode draad: de crisis van een systeem waarin de winst van een paar multinationals vóór gaat op de mensen en de planeet. De gevolgen zijn duidelijk: groeiende ongelijkheid, de uitbuiting van natuurlijke hulpbronnen en de ineenstorting van het klimaat.

Wie zijn we ?

Code Rood is een nieuw actieplatform op initiatief van actieve burgers, studenten, scholieren, grootouders en medewerkers in deze organisaties en actiegroepen :