Safer space

Dit zijn voorwaarden om binnen Code Rood een safer space te creëren

 • Ga niet uit van iemands gender identiteit
 • Ga niet uit van iemands etniciteit
 • Vraag niet naar herkomst
 • Toestemming voor het betreden van de persoonlijke ruimte
 • Wees je bewust van de ruimte en tijd (spraak) die je neemt
 • Wees je bewust van emotional labour
 • Wees je bewust van de woorden die je gebruikt
 • Spreek je uit als je getuige bent van onderdrukking (handelen voor onderzoek)
 • Informeer uzelf over systemische onderdrukking en privileges (lijst van onderdrukkingen)
 • Wees je bewust van je privileges
 • Wees je bewust van de onderdrukking van andere mensen en je medeplichtigheid aan het systeem
 • Gebruik inclusieve taal
 • Geen grappen over onderdrukking
 • Wees intersectioneel (geen marathon van onderdrukking in het algemeen en nee (wit feminisme is geen feminisme).
 • Vertrouw het slachtoffer over oproepen van geweld
 • Respectvol omgaan met de culturele gewoonten en gebruiken van andere mensen (maaltijd, gebed, enz.)
 • Denk aan toegankelijkheid als je iets op zijn plaats zet
 • Geen alcohol of andere drugs in het kamp